Jak se žije na kozí farmě?

V létě jsme navštívili překrásnou farmu Člupy na Jižní Moravě, odkud odebíráme kolostrum pro naše produkty. Žije zde sympatický farmář pan Šedivý se svou ženou a dvěma dětmi. Prohlédli jsme si pastviny, kde jsme si připadali jako na australských stepích, pohladili si krásné kozy a popovídali si s farmářem o tom, jaký se žije na farmě.

 Farmu, která se nachází nedaleko od Brna na území přírodní rezervace Člupy, založil sympatický farmář pan Šedivý se svojí ženou v roce 2012. Co je k tomu vedlo? Je to příběh jako z červené knihovny – pan Šedivý pracoval rok a půl na farmách Nového Zélandu, kde se zamiloval hned dvakrát. Zalíbení našel nejprve v práci na farmách, druhá láska vzplanula k jeho současné ženě, kterou na Novém Zélandu potkal. Společně se pak rozhodli vrátit se domů a založit farmu České republice.

IMG_6875-600x400

Farmář pan Šedivý

 

Nejdříve začali s několika ovcemi a kozami, postupně se stádlo rozrostlo na 30 krásných koz, 40 ovcí a 2 kravičky. Na začátku farmaření bylo důležité zjistit, jakému druhu kozy se bude ve zdejších podmínkách nejvíce dařit. Volba padla na křížence české Kozy hnědé, která není náročná na chov a kozy Anglonubijské – ta má zase velmi kvalitní mléko. Kříženec těchto koz je tedy perfektní variantou proto, aby se po celý rok mohly kozy pást ve volném výběhu, což je hlavní předpoklad pro vysokou kvalitu mléka. Pro spolupráci si vybíráme právě takové farmy – lokální, s volným výběhem, kvalitním mlékem a dostatečnou péčí. Kolostrum odebíráme pouze od takových farmářů, kteří svojí práci dělají poctivě.

 

Běžný den na farmě

Každý den na farmě vypadá jinak. Tedy kromě rána, kdy se každý den dojí od brzkých 6 do 10 hodin. Po zbytek dne je náplň práce pestrá – rozváží se voda na pastviny, pečuje se o zvířata a také o pozemky. Manželé Šediví ve spolupráci s krajským úřadem spravují území přírodní památky Člupy, která je chráněná kvůli svému stepnímu charakteru – daří se tady suchomilným rostlinám a teplomilným živočichům. Udržovat pastviny a pečovat o meze a traviny je sice časově náročné, ale právě díky volnému výběhů a rozmanité vegetaci si kozy mohou vybrat tu nejlepší vegetaci, díky které má jejich mléko jedinečné vlastnosti.

 

Mléko dále zpracovává paní Šedivá. Část mléka je určena k přímému prodeji pěkně za čerstva a část se dále využívá k výrobě mléčných produktů. Vyrobit kvalitní kozí sýr, to je obor sám o sobě. Tak například sýr typu gouda stojí opravdu hodně úsilí – po dobu zrání 8 a více týdnů se musí každý bochník pravidelně otáčet a ošetřovat. Na farmě si můžete kromě čerstvého kozího mléka koupit také různé druhy sýrů. 

IMG_6923-600x400

Kdy a jak odebíráme kolostrum?

Asi nejnáročnější období roku je jaro, kdy se rodí nová kůzlata. Farmář musí dohlédnout na to, aby se čerstvě narozená kůzlata dostatečně napila mleziva od kozí mámy a zbytek kolostra pak odebere pro naše zpracování. Kolostrum si následně odvážíme do mikrobiologické laboratoře, kde veterinář vybere to nejkvalitnější, a poté ho šetrně ho zpracujeme. Díky mixování mleziva s nejlepšími laboratorními výsledky z různých farem docílíme toho, že kolostrum Betula obsahuje maximální počet různých aktivních látek, které podporují lidskou imunitu.

 

A jaké jsou plány do budoucna?

“Farmaření je obor, kde je stále co se učit. Přestože farma funguje už 6. rokem, jsme vlastně teprve na začátku” vysvětluje farmář, jehož cílem je podnikání stabilizovat tak, aby farma byla soběstačné. Sympatické je, že ji nechce dále rozšiřovat, ale naopak si udržet lokální charakter a věnovat se co nejvyšší kvalitě sýrů. Trvá totiž mnoho let, než člověk zvládne celý proces technologie zrání a než se podaří vybalancovat chuť sýrů na maximum. Nepochybujeme o tom, že se to rodině Šedivých brzy podaří! 🙂

IMG_6901-768x512