Děláme to jinak


Děláme to jinak

01 / Český výrobek


Jako první jsme dostali nápad zprostředkovat úžasné vlastnosti kozího kolostra zákazníkům. Během 2 let jsme ve spolupráci s několika vědeckými pracovišti vyvinuli šetrnou metodu zpracovaní mleziva do podoby finální produktu. Tuto metodu zpracování mleziva máme v České republice chráněnou užitným vzorem č. UV 24712.

Kolostrum odebíráme z více než

150 farem

02 /Nepasterizujeme


Nadojené mlezivo nepasterujeme, neodtučňujeme, neodstraňujeme ani nepřidáváme žádné složky. Všechny přirozené vlastnosti jsou tak ve finálním výrobku zachovány. Jsme přesvědčeni, že příroda vše vymyslela nejlépe a jen čistý přírodní produkt může nabídnout výjimečné účinky.

Děláme to jinak
Děláme to jinak

03 /Lyofilizujeme


Kozí mlezivo zpracováváme unikátní metodou sušení mrazem, takzvanou lyofilizací. Oproti jiným metodám sušení, jako je například sprejové sušení, kdy jsou látky obsažené v mlezivu degradovány, lyofilizace neovlivňuje přirozené vlastnosti kolostra. Všechny jeho aktivní látky jsou zachovány v nezměněné podobě.

04 / Kolostrum odebíráme eticky


Mlezivo od kozí mámy je pro zdraví kůzlat nepostradatelné. Kolostrum proto odebíráme až poté, co se narozená kůzlata mateřského mléka dosyta napijí. Dbáme však na to, abychom kolostrum odebrali do 12 hodin od porodu, kdy má nejvyšší možnou kvalitu.

Děláme to jinak
Děláme to jinak

05 / Mixujeme


Kolostrum odebíráme od koz, které se pasou na farmách s různou vegetací. Všechny spásané byliny, větvičky nebo kůry stromů propůjčují kozímu mlezivu jedinečné vlastnosti. Aby kolostrum Betula obsahovalo co nejvíce aktivních látek, je v něm smícháno kolostrum až ze čtyř různých farem.

06 / Podporujeme farmáře


Zdraví koz a kvalitu kozího mléka zásadně ovlivňují podmínky chovu. Proto spolupracujeme s českými, slovenskými a polskými farmami, kde se kozy mají dobře a užívají si pastvin ve volném výběhu. Veškeré odebrané mlezivo z farem mikrobiologicky testujeme, čímž kontrolujeme jeho kvalitu.

Děláme to jinak Děláme to jinak Děláme to jinak

06 / Vědecké poznatky


Spolupracujeme s univerzitami, výzkumnými ústavy a akademií věd na výzkumu kozího kolostra, podporujeme vědu a zároveň chceme držet krok s aktuálními poznatky, abychom mohli svou práci dělat ještě lépe. Naše spolupráce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav mlékárenský, Akademie věd ČR

07 / Certifikáty


Jsme držiteli několika certifikátů zaručujících kvalitu našich produktů: HACCP, FDA, Kosher certifikát a právě procházíme procesem ISO certifikace.