Pravidla soutěže

Pravidla soutěže BETULA PENDULA s.r.o.

Organizátor

BETULA PENDULA s.r.o.
Zahradní 400/1
664 41 Troubsko

IČO: 29226945
VAT: CZ29226945

Kontakt: info@betula.cz

Hlavní výhra

2.1. Výhru získává soutěžící na facebookové stránce Betula po splnění všech podmínek.

2.2. Podrobný popis výhry – vybraný soutěžící získá balíček obsahující tyto produkty: 2 balení kozího kolostra + 1 balení Liposomálního C.

2.3. Tato hlavní výhra je také výhrou jedinou.

Účastníci soutěže

3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky a Slovenské republiky s doručovací adresou na tomto území. Účastníci musí mít min. 18 let.

3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.

4.2. Soutěž probíhá od 7.4. 2024 do 30. 4. 2024. Soutěž bude ukončena ve 23:59 30.4. 2024. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 7.5. 2024 na sociálních sítích Instagram a Facebook Betula.

4.3. Výherní příspěvek bude zveřejněn na sociálních sítích.Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit veškerý zaslaný soutěžní obsah na jiných serverech a v jiných médiích za účelem propagace produktu. Vždy s uvedením původního autora.

4.4. Vítěz soutěže bude kontaktován e-mailem.

4.5. Každý soutěžící může přidat pouze jeden soutěžní příspěvek (recenzi). Soutěžní příspěvky (recenze) budou zaslány e-mailem na info@betula.cz.

4.6. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na zprávu s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 14 dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 14 dnů od odeslání zprávy s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat nebo nést zodpovědnost za dobu doručení balíčku.

4.7. Zasláním soutěžního příspěvku účastník souhlasí s podmínkami soutěže. 

Udílení ceny

5.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, kterou s výhrou mohou souviset. Výhra bude zaslána výherci do sedmi dní ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra zaslána.

5.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře, které bude zasláno e-mailem, dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa musí být pouze v rámci České s Slovenské republiky. Zasílání mimo tyto země je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.

5.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

5.5. Pokud se výhra stane z jakékoliv příčiny nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

5.6. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit výhru v návaznosti na aktuální skladovost za produkty stejné nebo podobné hodnoty.

5.7. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže. 

5.8. Pokud si výherce cenu nepřevezme, cena propadá zpět organizátorovi bez nároku na náhradu.

Hlasování

6.1. Organizátor si vyhrazuje právo na výběr výherní recenze.

6.2. Výběr bude probíhat interně.

Doplňující podmínky

7.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s platromy Meta ani Ecomail. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, kterým je Betula Pendula s.r.o.. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

7.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována, a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

7.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nečestně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.

Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: info@betula.cz.